Druk cyfrowy kart plastikowych
Druk cyfrowy kart plastikowych
Druk cyfrowy kart plastikowych

Drukiem cyfrowym nazywa się potocznie każdą metodę druku, gdzie materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych a obraz drukowy jest tworzony w cyfrowej maszynie drukarskiej (brak formy drukowej). W praktyce istnieje wiele różnych metod kryjących się pod tą nazwą, takich jak druk elektrofotograficzny, jonografia (elektrografia), magnetografia, elkografia, termografia, ink-jet. Wykonywany jest w urządzeniach  mogących pracować w warunkach pokojowych. Druk typu ink-jet stosowany jest w popularnych domowych czy biurowych drukarkach komputerowych jak również na maszynach wielkoformatowych (druk lateksowy, solwentowy, midsolwentowy, ekosolwentowy, pigmentowy, barwnikowy, uv). Niektóre urządzenia pozwalają na druk na materiałach innych niż papier np. na pvc, dzięki czemu jest np. możliwa produkcja linijek reklamowych, zdrukowanych zakładek do książek itp.

Zalety i wady druku cyfrowego

Zalety

 • Bogata paleta barw

  Możliwość stosowania wielu kolorów z różnych dostępnych palet (CMYK, Hexachrome, indywidualnych modeli producentów urządzeń).

 • Duża jakość wydruków

  Znacznie wyższa jakość od domowych czy biurowych drukarek i ploterów, zbliżona do jakości druku offsetowego.

 • Prędkość druku

  Większa prędkość od domowych czy biurowych drukarek, nieco wolniejsza od druku offsetowego (zależnie od techniki od kilku do 200 stron A4/min). Wynika to m.in. z braku tzw. przygotowalni np. naświetlania klisz i płyt jak dla druku offsetowego, czy przygotowania sita dla sitodruku. Nie ma przestojów pomiędzy kolejnymi zadaniami, nie ma typowego dla innych technik mycia zespołów farbowych i drukujących np. wałków. Zamiana tonerów czy tuszy jest prosta i szybka.

 • Personalizacja wydruków

  Jedna z największych zalet druku cyfrowego i przewag w stosunku do innych metod. Każdorazowe odnawianie obrazu drukowego umożliwia personalizację wydruków, np. nadawanie każdej odbitce indywidualnego numeru seryjnego, nadruk zdjęcia kolejnej osoby, kodu kreskowego, stosowanie list adresowych itp.

 • Niskie koszty druku

  Obniżone koszty druku wynikają z powodu braku konieczności przygotowania formy drukowej, co jest szczególnie odczuwalne przy porównywaniu kosztów małych i bardzo małych nakładów w stosunku do innych metod (druk offsetowy, sitodruk). Cena jednostkowa pojedynczej kopii druku jest porównywalna lub taka sama w małym i dużym nakładzie. W przypadku np. druku offsetowego różnica może być kilku rzędów wielkości.

 • Elastyczność

  Całkowicie cyfrowa obróbka obrazu daje szereg możliwości, jak np. skalowanie, czy też łatwe i pełne zarządzanie kolorem. Możliwość druku na wielu różnych podłożach oraz w szerokim przedziale gramatur, ustępująca wyraźnie metodzie sitodruku (kształty podłoży, faktury, itp). Wydruki można poddawać dalszym obróbkom introligatorskim.

Wady

 • Wyższe koszta dla średnich i wysokich nakładów

  Dla średnich i wysokich nakładów metoda zdecydowanie mniej ekonomiczna niż druk offsetowy. Koszty druku cyfrowego plasują go do nakładów rzędu od jednej do kilkuset sztuk dla identycznej odbitki.

 • Utrudniony druk wybranych kolorów apli
 • Jakość nieznacznie lecz zauważalnie gorsza od druku offsetowego
 • Jakość druku przy pełnych kryciach zauważalnie gorsza od offsetu i sitodruku
 • Małe formaty papieru

Druk cyfrowy a karty plastikowe

Zalety druku cyfrowego wykorzystuje się także w produkcji kart plastikowych.

Metoda objawia swoje zalety w przypadku mniejszych nakładów kart, wymaganego ekspresowego tempa realizacji przy akceptowalnej jakości nieco niższej niż metody offsetowej.

Jej szczególne a czasami wyłączne możliwości manifestują się w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba wydrukowania jednorazowo całego nakładu bogatych w elementy graficzne kart z jednoczesną ich personalizacją np. nadrukiem numeracji, nadrukiem zdjęcia, kodu kreskowego, jeszcze przed etapem montażu np. transpondera czy laminacji. W takim wypadku otrzyma się karty o wysokiej jakości spersonalizowanego wydruku, utrwalonego dodatkowo przez laminację. Stosuje się ją więc do druku identyfikatorów plastikowych, legitymacji nauczycielskich, legitymacji służbowych, legitymacji pracowniczych itd.

Podobnie jak metoda offsetowa czy sitodruk, może być łączona z innymi metodami druku. Wstępnie zadrukowane metodą cyfrową arkusze plastiku i potem pocięte w karty można nadrukowywać w drukarkach kart stosujących metodę termotransferu, termodruku czy termosublimacji (personalizacja).

Metoda ta może być zastosowana do zadruku białych kart plastikowych (uprzednio wyciętych), ale nie na wszystkich maszynach, gdyż niektóre do druku wymagają całych arkuszy nadrukowywanego podłoża (wiele użytków) o określonej gramaturze.