Plastikowe karty biblioteczne czytelnika
Plastikowe karty biblioteczne czytelnika
Plastikowe karty biblioteczne czytelnika

Przed komputeryzacją – zwoje

Najbardziej znaną i największą biblioteką naszej części świata była Biblioteka Aleksandryjska. Jej twórcy chcieli stworzyć miejsce, w którym zostałaby zgromadzona cała ludzka wiedza. Dążyli do tego wieloma sposobami, nie cofając się nawet przed przekupstwami czy konfiskatami. Nie wiadomo, czy rzeczywiście zgromadzono w tej bibliotece wszystkie dzieła napisane ludzkimi dłońmi, jedno jest wszakże pewne – ludzie zamieszkujący basem Morza Śródziemnego w to wierzyli. Dlatego z całego cywilizowanego świata ciągnęli do Aleksandrii uczeni posiadający ambicje wybicia się w swojej dziedzinie wiedzy. Biblioteka nie wypożyczała zgromadzonych w niej zwojów poza swoje progi. Uczeni mogli z nich skorzystać na miejscu, przepisując niezbędne im fragmenty, lub zapłacić za przepisanie całości dzieła licznym skrybom.
Aby potrzebny tekst trafił do rąk starożytnego czytelnika, bibliotekarz musiał umieścić jego dane osobowe wraz z tytułem dzieła w specjalnym rejestrze. Możliwe, że przed skorzystaniem ze zbiorów uczony spoza Aleksandrii musiał wpłacić również kaucję. Taki lub podobny sposób postępowania był wykorzystywany dosłownie przez całe wieki. To że książek nie udostępniano poza budynek biblioteki było podyktowane tym, że były one niezwykle drogie. Sposób korzystania ze zbiorów bibliotek zaczął zmieniać się długo po wynalezieniu druku, natomiast z ręcznie spisywanych rejestrów wypożyczeń poczęto rezygnować dopiero wraz z komputeryzacją bibliotek.

Po komputeryzacji – karty biblioteczne czytelnika

Wraz z wynalezieniem i rozwojem komputerów, siłą rzeczy musiały one trafić również do bibliotek. Niemal jednocześnie zaczęto wprowadzać do komputeryzowanych książnic systemy biblioteczne. Te ostatnie znacząco skróciły czas i uprościły wykonywanie wszelkich procesów bibliotecznych, w tym także tych związanych z obsługą czytelników. Obecnie w znaczącej większości bibliotek, osoby które się do nich zapisują, otrzymują kartę biblioteczną czytelnika. Posiadanie takiej karty bibliotecznej wiąże się z szeregiem ułatwień w korzystaniu z usług książnicy. Plastikowe karty biblioteczne czytelnika po zakodowaniu na niej danych czytelników umożliwia im zamawianie książek online, czy wydłużanie terminu zwrotu. Poza tym plastikowe karty biblioteczne są znacznie trwalsze niż ich papierowi poprzednicy, zaś posiadając znormalizowane wymiary, znakomicie mieszczą się w portfelu obok innych kart plastikowych, czy dokumentów tożsamości.