Karty konferencyjne, identyfikatory eventowe
Karty konferencyjne, identyfikatory eventowe
Karty konferencyjne, identyfikatory eventowe

Targi i jarmarki towarzyszyły człowiekowi od zarania cywilizacji. Odgrywały one niebagatelną rolę w rozwoju ówczesnej gospodarki. Nie można również przecenić funkcji kulturowej tych wydarzeń. Dla ludzi, którzy prowadzili osiadły tryb życia były one okazją do, przynajmniej pośredniego, poznawania odległych miejsc, z których przybywali kupcy przywożący oprócz poszukiwanych towarów równie poszukiwane wiadomości z szerokiego świata. Na targach nie mogło zabraknąć również rozrywek, do których ówcześni ludzie zaliczali zarówno występy urządzane przez wędrownych artystów i kuglarzy, jak egzekucje nie byle jakich przestępców.

Targi znacząco rozwinęły się dopiero w XII i XIII wieku, kiedy handlowi przestały zagrażać napady i najazdy Wikingów, Arabów, czy wschodnioeuropejskich i azjatyckich ludów koczowniczych. Rozwój handlu wiązał się nierozerwalnie również z rozwojem miast, które dzięki targom zyskały możliwość sprzedaży wyrobów pochodzących ze znajdujących się w nich pracowni rzemieślniczych, czy później manufaktur. Wielkie targi odbywały się zwykle w takich miastach, albo w ich najbliższym otoczeniu, które mogły zapewnić zarówno odpowiednio duży teren wystawowy, jak wystarczającą liczbę miejsc noclegowych. Poszczególne miasta specjalizowały się w organizowaniu targów specjalistycznych, bardzo podobnie jak ma to miejsce obecnie. Czasem, jak w przypadku Berdyczowa organizowano w miastach kilka jarmarków rocznie, a każdy gromadził wielką liczbę handlarzy i kupujących. Targi w Berdyczowie zyskały tak wielką renomę, że każdy szanujący się hodowca musiał się na nich cyklicznie pojawiać. Wtedy też ukuto powiedzenie, „pisz na Berdyczów, a tam mnie znajdą…”

Obecnie targi organizowane są z jeszcze większym rozmachem niż w opisanym wyżej okresie. Podstawową różnicą dawnych i obecnych targów jest to, że dziś ze względów bezpieczeństwa odbywają się one w wielkich halach wystawowych. Są one często otoczone licznymi parkingami i odpowiednio zabezpieczone ogrodzeniami, bramami i innymi zabezpieczeniami wyposażonymi w najnowsze technologie. Podczas targów organizowane są także liczne konferencje związane ze specjalnościami wystawców. Aby uzyskać wstęp na teren wystawowy, przez cały okres przewidziany na czas trwania imprezy, wystawcy i kupcy muszą zaopatrzyć się u organizatorów w wysokojakościowe identyfikatory konferencyjne. Takie karty – odpowiednio spersonalizowane – zapewniają wstęp na wszystkie imprezy odbywające się podczas targów, takie jak: konferencje, kongresy, koncerty czy inne rodzaje spotkań biznesowych. Karty mogą być wyposażone w różne nośniki informacji cyfrowej np. nadrukowany kod kreskowy, zamontowany pasek magnetyczny czy transpondery oparte o układy Mifare czy Unique.